10 tanich hothatchy za 30 tysięcy złotych - #151 TOP