Ci ludzie postanowili zostawić po sobie ślad w kosmosie! [Dotrzeć na Księżyc]